Balkan Muhacirlerinin yardımlaşma ve dayanışma platformu
REKLAM ALANI

Balkan Mecraları

Değerli Balkan Muhacirleri,
Burada tüm Balkan ülkeleri hakkında yayın yapan ve çeşitli yollarla hizmet veren mecraları bulabilirsiniz.

REKLAM ALANI
Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi, çalışmalarını Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz Havzası ve Türk Coğrafyası'na yönelik...
Rumeli Kanaat Önderleri platformu başta Türkiye olmak üzere, göçmen soydaşlarının yaşadıkları ülkelerde kalkınma ve gelişim...
Rumeli Türkleri Vakfı, 1996 yılında Rumeli kökenli 12 derneğin birleşimi ve 326 üyesinin katılımıyla Yedikule'deki...
RUBASAM (Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği), Balkanlarla ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, , eğitim, sanat,...
Balkan Kültür Derneği, Rumeli kökenli soydaşları aynı çatı altında buluşturmayı ve dayanışma içerisinde olmalarını amaç...
Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği, kuruluşundan bu yana kültürel mirasına sahip çıkmayı amaçlayan...
Karadeniz BALKAN Stratejik Araştırmalar Merkezi (KABASAM), Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'na bağlı Samsun merkezli bir kuruluştur.
RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği), Balkan kökenli iş adamlarını etkileşimde tutan ve bu...
RUMELİSİAD, Balkan kökenli kişilere yönelik bilimsel ve kültürel olarak destekleyici çalışmalar yapan, ayrıca soydaşlar arası...
RTF (Rumeli Dernekleri Federasyonu), göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızın iş hayatı, barınma sorunları ve vatandaşlık...
Samsun Balkan Türkleri Kültür-Haberleşme ve Dayanışma Derneği, Rumeli ve Balkan kökenli soydaşlar arasında birlik ve...
Balkan Türkleri Dayanışma ve Kültür Derneği, soydaşlar arasındaki etkileşimi ve bağı daha da yükseltmek için...
Tekirdağ Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, zorunlu nedenlerle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Balkan...
Bal-Türk, 1984 yılında Bulgaristan'da yaşayan Türklerim, isimlerinin zorla değiştirilmesi ve Bulgar adlarının dayatılması gibi baskılara...
Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği, Muhacir, Balkan ve Rumeli kökenli Türkler arasındaki etkileşimi uzun vadede...
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu insan haklarına saygılı, insanın temel hak ve hürriyetlerini vazgeçilmez kabul eden,...
Balkanderlıyiyiz, üyelerin birbirleri arasındaki dayanışmayı güçlendirerek iş yapma yeteneklerini artırmaya odaklanıyor. Ayrıca, üyelerin sosyal ve...
Rumeli ve Balkan kökenli kişiler arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla kurulan BAL-GÖÇ Balkan Göçmenleri Kültür ve...